Eros & Thanatos

Studio Anatomy


EROS & THANATOS

Site: Abbey Villers-La-Ville (BE)

2013-2014


(assignment  in Dutch version only)


KERNWOORDEN

transitie, narratives, positionering


VRAAG

Onderzoek en ontwerp het thema TRANSITIE in de site van de abdij van Villers-la-Ville, meer bepaald : de transitie tussen leven en dood (Necropolis). Door middel van een creatieproces dat leidt tot een creatie positioneert de student(e) zich ten opzichte van het thema TRANSITIE in de architectuur: de student(e) genereert een ‘monologue intérieur’ die in beeld en materie wordt onderzocht en gemaakt (een narrative).


THEMA

transitie


INHOUD

Onderzoek naar manieren om het thema transitie te ontwerpen en te maken met het oog op het verbeteren van de ERVARING (de mens als deelnemer) als antidotum tegen architectuur als OBJECT (de mens als toeschouwer) in het actuele architectuurbedrijf en –discours speelt het aspect TIJD een centrale rol.

  • Hoe zet de student(e) het besef van metrische tijd (mechanisch metrum) versus subjectieve tijd (organisch fluïdum) in in creatieprocessen in architectuur, meer bepaald in de bewuste creatie van transitie als instrument om tijd ruimte te geven, en ruimte tijd ? In het onderzoek naar manieren om het thema transitie te maken in materie, als essentieel onderdeel van een architectuuropleiding, leert de student(e) het belang en het potentieel van de beheersing en het verstandig ondergaan van de wetten van de materie en het maken, als antidotum tegen een actueel architectuurdiscours dat zich daar al te vaak van distantieert.
  • Hoe is de MATERIE (het maken, het gemaakte) de generator van de ERVARING (het dromen, het gedroomde), vertrekkend van de inspirerende materie in de tijd en de ruimte van de gegeven site van de abdij van Villers-la-Ville ? Het is niet de bedoeling om een replica te maken van het ‘oude’, maar eerder het transformeren, muteren in een geëigend architectuurvocabularium en architectuurdiscours.


Aldus vragen wij naar:

  1. Ontwerp en maak ‘transitie’ (tussen leven en dood : necropolis) als generator van ervaring van ruimte en tijd, als plaats en moment waar ruimte tijd wordt en tijd ruimte wordt.  De student(e) moet dit ontwerp(proces) situeren op drie schalen:
  • het geheel (globale visie, steeds in relatie met de context) ;
  • het fragment (steeds in relatie met de context en het geheel) ;
  • het detail (steeds in relatie met het fragment, het geheel en de context).
  1. Situeer en ontwikkel dit creatieproces in en vanuit de site van Villers-la-Ville (= het terrein). In deze site situeert de student(e) het geheel van haar/zijn ontwerp, waaruit vervolgens een fragment wordt gekozen voor diepgaander onderzoek, om uiteindelijk zeer diep in te gaan op het (constructieve en architecturale) detail.
  2. Contextualiseer dit creatieproces en deze creatie, als standpunt-inname, in het actuele architectuurbedrijf en –discours. De architectuurtekening (de verticale doorsnede) en de architectuurmaquette (de doorsnede-maquette) zijn de centrale instrumenten van het onderzoeks- en creatieproces, van de output en van de finale presentatie. Deze instrumenten worden consequent ingezet bij het onderzoek naar de context, het geheel, het fragment en het detail. Een finale reflectiebundel incorporeert het proces, de uitvoering en de reflectie op het gedane parcours.


RESEARCH FELLOWS

Marleen Heylighen, Nathan Van den Bossche, Michiel Van Gucht,  Arthur Deltour, Christelle Nga Mbida, Joachim Moens, Martha Van Maris, Sofie Verdonck, Michelle Wauters,  Olivier Bouckaert, Jelske De Swaef, Ilse De Sutter, Melvyn Pattyn, Lien Hulstaert, Matteo Lampaert, Aurike Quintelier, Miel Dhondt, Bart Decroos, Louise Frateur, Michiel Geldof, Matilde Everaert, Andreas Verlinden, Ian Leonard, Stefanie Mertens, Delfien Rabaey en Matthias Paillot


PEER REVIEWERS

Historian and curator Katrien Vandermarliere, Dr. architect Riet Eeckhout, Dr. architect Corneel Cannaerts, Dr. architect Ephraïm Joris.